Prasības atbalsta saņemšanai

Galvenie priešnosacījumi un kritēriji uzņēmumiem, lai pieteiktos uz dalību biznesa mentoringa programmā:

- jauns uzņēmums (ne vecāks par 5 gadiem), kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam un aktīvi darbojas vismaz 6 mēnešus;
- inovatīvs un perspektīvs bizness vai tā ideja;
- cilvēkresursu kapacitāte atbilstoši biznesa modelim/idejai;
- motivācija mācīties no biznesa mentora pieredzes, zināšanām, kā arī kļūdām un labās prakses;
- nodefinēti attīstības jautājumi, problēmjautājumi, kuros nepieciešams biznesa mentora atbalsts.

 

 

Seko mums facebook